ปัจจัยในการช่วยให้ “ออทิสติก” มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

โพสต์เมื่อ : ธันวาคม 16, 2016

ปัจจัยในการช่วยให้ “ออทิสติก” มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

อาจารย์พรมณี   หาญหัก

ศูนย์วิจัยออทิสติก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความหวังของพ่อแม่ในทุกครอบครัว  คือ การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการไปตามลำดับขั้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อโตขึ้น  แต่ความหวังเหล่านี้เกิดการผันแปร เมื่อหนึ่งชีวิตที่เกิดมามีความผิดปกติ  บ้างก็มีสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างแต่พูดไม่ได้  บ้างก็สุขภาพดีแต่พูดมากเกินความจำเป็น  บ้างก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง  บ้างก็เก่งแบบสุด ๆ  หรือบ้างก็ดื้อแบบสุด ๆ  หากความผิดปกตินั้นไม่รุนแรง พ่อแม่ก็ดูจะมีความหวัง  แต่ถ้ามีอาการรุนแรงพ่อแม่ก็คงท้อแท้…และต้องสู้!

หนึ่งในความผิดปกติที่กล่าวมาคือ “ออทิสติก” ซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งที่เกิดมาเพื่อทดสอบพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้ให้กำเนิด การให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  การได้รับการช่วยเหลือ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคือ การช่วยเหลือที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  ทางการแพทย์  การศึกษา  และการดำรงชีวิตในครอบครัว

development

how-autistic-development

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 162
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 6,957
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 24,465
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 947,764