18 มีนาคม 2564 “ร่วมเป็นวิทยากรงานด้านการศึกษาพิเศษ”

โพสต์เมื่อ : มีนาคม 19, 2021

อ.สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมจัดอบรมและปฐมนิเทศคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย หลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้เรียนระดับอนุบาลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ร่วมกับสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิสซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ให้มีทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ภายใต้บริบทและหลักการของการศึกษาเรียนรวมระดับอนุบาล เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะออทิซึมมีทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 401
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,252
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 13,273
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 1,066,010