23 กันยายน 2563 นำเสนอผลงาน เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์

โพสต์เมื่อ : กันยายน 23, 2020

บุคลากรฝ่ายการศึกษาพิเศษ อ.พรมณี หาญหัก, อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย จันทการกุล ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการผลงานทางสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์ ในกิจกรรม EDCATIONAL INNOVATION HUB โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกับบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนและชี้ช่องทางการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดทางพานิชย์ ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ เป็นประธานในการเปิดงาน ตัวแทนผู้บริหารจากบริษัทเข้าเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานและนิทรรศการ ณ ห้อง ED TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 452
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,523
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,130
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 845,249