22 ส.ค. 2562 กิจกรรมอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 22, 2019

ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรมอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ เรื่อง แนวทางการรักษา Neuro balance โดยนายชยายศ ชมธวัช และนายธราดล ตั้งศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการรักษาแบบ Neuro balance และในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม Early Interntion (EI) โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 113
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,114
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,290
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 859,016