22-28ธ.ค.62 “บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเเข่งขันกีฬาสาธิตสามัคี ปี62”

โพสต์เมื่อ : ธันวาคม 27, 2019

บุคลากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร อ.ฤกษ์ สุวรรณฉายและอ.วันชัย  จันทการกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้กับนักกีฬาร.ร.สาธิตมข.เข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่44″ประสานมิตรเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนรินทร์วิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์ และอ.ชนาดา  อรศรี นักกายภาพบำบัด ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการบาดเจ็บทางกีฬาในฝ่ายพยาบาล อย่างเข้มเเข็ง

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 236
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,646
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,786
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 768,845