19 ธ.ค. 62 “ร่วมประชุมความเข้าใจวิจัยคณะศึกษาศาสตร์”

โพสต์เมื่อ : ธันวาคม 23, 2019

ตัวเเทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางวิจัยของกลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านและส่งเสริมความเสมอภาคและการเรียนร่วม ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับการเตรียมการทำงานวิจัยในปีงบประมาณ 2563 นี้และนำไปขยายผลให้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง..

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 463
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,801
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 14,138
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 766,460