19 ธ.ค. 62 “ร่วมประชุมความเข้าใจวิจัยคณะศึกษาศาสตร์”

โพสต์เมื่อ : ธันวาคม 23, 2019

ตัวเเทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางวิจัยของกลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านและส่งเสริมความเสมอภาคและการเรียนร่วม ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับการเตรียมการทำงานวิจัยในปีงบประมาณ 2563 นี้และนำไปขยายผลให้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง..

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 403
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,093
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,072
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 819,336