08มี.ค.62″ร่วมเป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย”

โพสต์เมื่อ : มีนาคม 11, 2019

อ.วันชัย จัทนการกุล อ.ชนาดา  อรศรีและอ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ปฏฺิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่6 ที่ผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอแก่น

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 88
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,696
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,895
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 605,384