Autistic Summer Camp 2561

โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2, 2018

30เม.ย.-11พ.ค.61  ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะเด็กออทิสติกภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ขึ้นให้กับเด็กออทิสติกที่สนใจเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ 3 ฐานได้แก่ ทักษะทางกาย ทักษะวิชาการ ทักษะด   นตรีศิลปะ อย่างสนุกสนาน

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 1,341
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,455
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,820
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 593,479