8มี.ค.2562 “นักศึกษาพลศึกษา จัดกิจกรรมกับออทิสติก”

โพสต์เมื่อ : มีนาคม 8, 2019

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา ได้ทำการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางกายของเด็กออทิสติกของศูนย์วิจัยออทิสติก ภายใต้วิชาการเรียนรวม ซึ่งเป็นภาระกิจของศูนย์วิจัยออทิสติกอีกด้านหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การพัฒนาครูของชาติต่อไป

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
4
2562
3 มิ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,556
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 8,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 624,540