8มี.ค.2562 “นักศึกษาพลศึกษา จัดกิจกรรมกับออทิสติก”

โพสต์เมื่อ : มีนาคม 8, 2019

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา ได้ทำการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางกายของเด็กออทิสติกของศูนย์วิจัยออทิสติก ภายใต้วิชาการเรียนรวม ซึ่งเป็นภาระกิจของศูนย์วิจัยออทิสติกอีกด้านหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การพัฒนาครูของชาติต่อไป

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 88
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,696
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,895
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 605,384