19ก.ย.62 “ร่วมมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุ”

โพสต์เมื่อ : กันยายน 20, 2019

นักเรียนออทิสติกได้เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์สอนอนุบาลผุ้เกษียณอายุปี2562 เพื่อส่งเสริมการมีกตัญญูกตเวทิตามีจิตใจเอื้ออารีและตอบแทนพระคุณครูผู้สอน

 

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 538
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,960
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,566
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 820,546