1ก.พ.62″ออทิสติกทัศนศึกษางานเกษตรอีสาน 2562″

โพสต์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 1, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมทัศศึกษางานเกษตรอีสานประจำปี 2562 ชมนิทรรศการงานเกษตร นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ และการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ  อีกทั้ง ซึ้อของกินจากฝีมือพี่น้องเกษตรกร

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 1,341
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,455
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,820
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 593,479