“กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสร้างสุข”

โพสต์เมื่อ : ธันวาคม 27, 2016

27ธันวาคม2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสร้างสุข” โดยมีวิทยากรจากสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นได้มาพาผู้ปกครอง พี่เลี้ยง นักเรียนและบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกทำ”ตะกร้าเคคูพาจ”ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติกต่อไป1 3 4 5 6 7 8

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 257
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,595
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 13,932
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 766,254