30 มิถุนายน 2563 “ผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid-19”

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 1, 2020

โรงเรีียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอขอบคุณ คุณสงวน พงศ์กิจวิทูร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คุณมุกดา ดวงพิมพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ  คุณยุพา ดวงพิมพ์ หัวหน้างานบริการ และ คุณชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ประสานงานห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณกนก  มีกุุญชร และคุณปิติพงศ์ พิมพา เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที สำนักหอสมุด มข. ได้ส่งมอบพาติชั่น เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกัน Covid-19 ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โดยมีท่าน ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทีมบริหารและบุคลากรเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 อย่างยิ่ง

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 483
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,205
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 19,592
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 971,100