29 สค 62 “ประชุมรับนโยบายพร้อมสำหรับแผนปฏิบัติการ63”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 30, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา พิเศษได้จัดประชุมเพื่อจะจัดทำแผนปฏิบัติการตามงบประมาณ 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุมและให้นโยบายแนวทางการทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ โดยให้จุดเน้นที่การพัฒนาการพัฒนานวัติกรรม นำทฤษฏีมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมของฝ่ายนการศึกษาพิเศษ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษอย่างมาก

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
2
2563
2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก
เวลา : 13:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
27
2563
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 71
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,240
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 10,873
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 780,221