27 มิถุนายน 2563 “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประถมและมัธยม 2563”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 27, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 และได้เเลกเปลี่ยนแนวคิด ทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูผู้สอน อย่างจริงจัง

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 508
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,930
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,536
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 820,516