26ก.พ.63“ทดลองใช้แว่นVRกับนร.ครั้งที่ 2”

โพสต์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 26, 2020

นักเรียนพิเศษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา พิเศษ 2 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลอง ซึ้งได้ปรั้บปรุงแก้ไขจากผลครั้งที่แล้ว ซึ่่งครั้งนี้เป็์นครั้งที่ 2 แล้ว ในการควบคุมฝึกควบคุมการหายใจประกอบการใช้ แว่น VR  (Virtual Reality หรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ เช่น วิดิโอ ภาพ เสียง ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพื่อรับรู้ถึงแรงป้อนกลับจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ ซึ่งจัดทำโดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นโอกาสการเรียนรู้อีกด้านของการศึกษาพิเศษ ยุค 4.0″

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 236
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,646
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,786
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 768,845