25 มิถุนายน 2563 “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอาชีวศึกษาประจำปี2563”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 25, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 และได้เเลกเปลี่ยนแนวคิด ทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูผู้สอน อย่างจริงจัง

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 489
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,211
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 19,598
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 971,106