25 มิถุนายน 2563 “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอาชีวศึกษาประจำปี2563”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 25, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 และได้เเลกเปลี่ยนแนวคิด ทางการปฏิบัติตนของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูผู้สอน อย่างจริงจัง

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
2
2563
2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก
เวลา : 13:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
27
2563
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 71
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,240
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 10,873
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 780,221