23 มิถุนายน 2563 “ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของร.ร.สาธิต มข. ระดับอนุบาลศึกษา”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 25, 2020

อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย  จันทการกุล  บุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 468
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,890
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,496
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 820,476