23 มิถุนายน 2563 “ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของร.ร.สาธิต มข. ระดับอนุบาลศึกษา”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 25, 2020

อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย  จันทการกุล  บุคลากรฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
2
2563
2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก
เวลา : 13:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
27
2563
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 64
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,233
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 10,866
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 780,214