20 สิงหาคม 2563 “ร่วมปฏิบัติการปลูกพืชบำบัดออทิซึม โคกหนองนาขอนแก่น”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 20, 2020

อาจารย์ปริศนา อานจำปา อาจารย์พรมณี หาญหัก และอาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โครงการวิจัยผลการใช้โปรแกรมการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ลงฝึกปฏิบัติการปลูกดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล บ้านโนนกู่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.หวัดขอนแก่น กิจกรรมการปลูกพืชจะช่วยบำบัดให้ออทิซึมรักในธรรมชาติ ฝึกทักษะการทำกิจกรรมแเป็นขั้นตอน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารบอกความรู้สึกความต้องการ การปรับการรับความรู้สึกกับผิวสัมผัสของดิน น้ำ โคลน ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 505
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,195
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,174
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 819,438