2 กรกฏาคม 2563 การนวดไทยในเด็กออทิสติก

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 3, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติกภายใต้โครงการวิจัย “ผลของการนวดไทยโดยผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก โดยมี รศ.ดร.วิชัย  อึ้งพินิจพงศ์เป็นวิทยากร โดยมีอ.ชนาดา  อรศรี นักกายภาพบำบัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯซึ่งมีผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
30
2563
30 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 395
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,688
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 15,557
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 798,005