2 กรกฏาคม 2563 การนวดไทยในเด็กออทิสติก

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 3, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติกภายใต้โครงการวิจัย “ผลของการนวดไทยโดยผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก โดยมี รศ.ดร.วิชัย  อึ้งพินิจพงศ์เป็นวิทยากร โดยมีอ.ชนาดา  อรศรี นักกายภาพบำบัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯซึ่งมีผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 518
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,108
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,160
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 862,526