19-20 พ.ย. 63 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาพิเศษ

โพสต์เมื่อ : พฤศจิกายน 19, 2020

ดร.สมพร หวานเสร็จ และท่านผอ.ปนัดดา วงศ์จันตา เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาพิเศษ พาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ถอดบทเรียน และทำโครงสร้าง ภาระงานต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จากการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตามแผนงานท่านที่ปรึกษาต้องมีการกำกับ ติดตาม ประเมินงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ตามแผนงานการกำกับ ติดตาม ประเมินงาน และให้คำปรึกษาชี้แนะในส่วนต่างๆ

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 526
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,116
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,168
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 862,534