ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์วิจัยออทิสติก

พฤษภาคม
1
2562
1-5พ.ค.62 นร.ม.4 ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน
เวลา : 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 1 พฤษภาคม 2562 เวลา
สถานที่ : วัดเวฬุวัน
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา
ติดต่อสอบถาม : 043202701
พฤษภาคม
2
2562
2พ.ค.62 “รายงานตัวนร.เรียนรวมระดับประถม2-6
เวลา : 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00:00
สถานที่ : สมด.ประถม
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถม
ติดต่อสอบถาม : 043202701
พฤษภาคม
24
2562
24พ.ค.ุุ62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00:00 ถึง : 24 เมษายน 2562 เวลา 12:00:00
สถานที่ : สมด.มัธยมฯ
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมัธยม มอดินแดง
ติดต่อสอบถาม : 043-202701
พฤษภาคม
25
3105
25พ.ค.62 ปฐมนิเทศนร.เรียนรวมระดับประถม
เวลา : 25 พฤษภาคม 3105 เวลา 08:00:00 ถึง : 25 พฤษภาคม 3105 เวลา 12:00:00
สถานที่ : สมด.ประถม
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถม
ติดต่อสอบถาม : 043202701
พฤษภาคม
27
3105
27พ.ค.62 ปฐมนิเทศนร.เรียนรวมและผปค.ระดับอนุบาล(เช้าและบ่าย)
เวลา : 27 พฤษภาคม 3105 เวลา 08:00:00 ถึง : 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00:00
สถานที่ : ร.ร.สาธิตอนุบาลมข.
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาล
ติดต่อสอบถาม : 043202701
พฤษภาคม
27
2562
27พ.ค.62 เปิดเทอม นร.เรียนรวมมัธยม
เวลา : 27 พฤษภาคม 2562 เวลา ถึง : 27 พฤษภาคม 2562 เวลา
สถานที่ :
ผู้จัด :
ติดต่อสอบถาม :
พฤษภาคม
28
2562
24พ.ค.ุ62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองระดับอนุบาล 1(เช้า)อนุบาล 2
เวลา : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00:00 ถึง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00:00
สถานที่ : สาธิตอนุบาล
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาล
ติดต่อสอบถาม : 043-202701
พฤษภาคม
30
3105
30พ.ค.62 นร.อนุบาลรายงานตัว(เช้าชาย/หญิงบ่าย)
เวลา : 30 พฤษภาคม 3105 เวลา ถึง : 30 พฤษภาคม 2562 เวลา
สถานที่ :
ผู้จัด :
ติดต่อสอบถาม :
พฤษภาคม
31
2562
31 พ.ค. 62 นักเรียนชาย ระดับอนุบาล 1-2 รายงานตัว ที่ห้องเรียนรวมอนุบาล
เวลา : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00:00
สถานที่ : ร.ร.สาธิตอนุบาลมข.
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศุนย์วิจัยออทิสติก)
ติดต่อสอบถาม : 043-202701

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


พฤษภาคม
1
2562
1-5พ.ค.62 นร.ม.4 ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : วัดเวฬุวัน
พฤษภาคม
2
2562
2พ.ค.62 “รายงานตัวนร.เรียนรวมระดับประถม2-6
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : สมด.ประถม
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 234
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,144
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,139
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 618,516