ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์วิจัยออทิสติก

มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 8 มีนาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 8 มีนาคม 2562 เวลา 16:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
ติดต่อสอบถาม : 043202701
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 16 มีนาคม 2562 เวลา 16:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม
ติดต่อสอบถาม : 043202701
มีนาคม
16
2562
16มี.ค.62ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนรวมประถม)
เวลา : 16 มีนาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 16 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล
ติดต่อสอบถาม : 043202701
มีนาคม
20
2562
20มี.ค.62สะท้อนผลการเรียนรู้(นร.ออทิสติก)ร่วมกับผู้ปกครอง
เวลา : 20 มีนาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 20 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
ติดต่อสอบถาม : 043202701
มีนาคม
30
2562
30มี.ค.62ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา(เรียนรวม)
เวลา : 30 มีนาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 30 มีนาคม 2562 เวลา 16:00:00
สถานที่ : อาคารมัธยม
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
ติดต่อสอบถาม : 043202701
เมษายน
4
2562
4-5เม.ย.62″เปิดโลกออทิสติก”
เวลา : 4 เมษายน 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 4 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:00
สถานที่ : โรงเเรม
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศุนย์วิจัยออทิสติก)
ติดต่อสอบถาม : 043202701
เมษายน
8
2562
8เม.ย.62รับเอกสารมอบตัวนักเรียนอนุบาล
เวลา : 8 เมษายน 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 8 เมษายน 2562 เวลา 15:00:00
สถานที่ : ร.ร.สาธิตอนุบาล
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาล
ติดต่อสอบถาม : 043202701
เมษายน
23
2562
23เม.ย.62มอบตัวนรออทิสติกระดับอนบาลใหม่ (เช้า/บ่าย) “
เวลา : 23 เมษายน 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 23 เมษายน 2562 เวลา 15:00:00
สถานที่ : ศุนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศุนย์วิจัยออทิสติก)
ติดต่อสอบถาม :
พฤษภาคม
1
2562
1-5พ.ค.62 นร.ม.4 ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน
เวลา : 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00:00 ถึง : 1 พฤษภาคม 2562 เวลา
สถานที่ : วัดเวฬุวัน
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา
ติดต่อสอบถาม : 043202701

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 88
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,696
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,895
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 605,384