ข่าวสารออทิสติก

25ก.พ.63 “นศ.มข.ทำกิจกรรมกับนร.ออฯ”

วันที่ กุมภาพันธ์ 25, 2020

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาทำกิจกรรมศิลปะบำบัด กับนักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร.ร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22-23 ก.พ. 63 “ผปค.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลคนพิการขก.”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ผู้ปกครองนักเรียนของฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศัก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22-23 ก.พ. 63 “กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้สำหร้บบุคลากร”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ฝ่ายการศึกษา​พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำกิจกรรมพัฒนาความรู้องค์​กรและพัฒนาบุคลากร ทบท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

19 ก.พ. 63 “ทดลองใช้แว่นVRกับนร.”

วันที่ กุมภาพันธ์ 21, 2020

นักเรียนพิเศษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา พิเศษ 3 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองครั้งที่ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

7 ก.พ. 63 “ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนเทอม2ปี2562”

วันที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

30 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนางานคนพิการจ.ขอนแก่น”

วันที่ มกราคม 30, 2020

อ.ปริศนา​ อานจำปา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาศัยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

29 ม.ค. 63 “ร่วมประชุมหารือในงานเพื่อนช่วยเพื่อนนศ.พิการ”

วันที่ มกราคม 30, 2020

อ.ปริศนา  อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ,สมาคมผู้ปกคอง,สถาบัน​วิจัย​และบริการออทิซึม ม […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

29 ม.ค. 63 “ชื่่นชมยินดีกับธนะนักวิ่งออทิสติก”

วันที่ มกราคม 29, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกพิเศษ ขอแสดงความยินดีและขอเเสดงความชื่นมยินดีกับ นายธนัชชน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

29 ม.ค.63“ต้อนรับการศึกษาดูงานนศ.ปริญญาโท”

วันที่ มกราคม 29, 2020

ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 503
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,193
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,172
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 819,436