ข่าวสารออทิสติก

26 มกราคม 2564 ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

วันที่ มกราคม 28, 2021

อาจารย์ปริศนา  อานจำปา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมป […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเรียนปี2564

วันที่ มกราคม 27, 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรสมัครเรียนประจำปี25 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18-22 มกราคม 2564 “ให้การช่วยเหลือนักเรียนพิเศษในช่วงเฝ้าระวังโควิด2019”

วันที่ มกราคม 22, 2021

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากมาตรการเฝ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18-22 มกราคม 2564 ปิดเรียนติดตามสถาณการณ์ โควิท-19

วันที่ มกราคม 17, 2021

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศปิดโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

16 มกราคม 2564 ร่วมทำบุญเนื่องในวันครูประจำปี2564 กับทางคณะศึกษาฯ

วันที่ มกราคม 16, 2021

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัญตาหารเช้า ณ วัดสว่า […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

15 มกราคม 2564 ร่วมชมละครเวทีของนักศึกษา(เก็บข้อมูลออทิสติกที่ร.ร.สาธิต ฝ่ายการศึกษาพิเศษ)

วันที่ มกราคม 16, 2021

อ.ปริศนา อาจจำปารองผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย ผู้ช่วยรองผอ.ร.ร.สาธ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

15 มกราคม 2564 ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิท2019

วันที่ มกราคม 15, 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิท 2019 ในทุกห้องเ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

4 มกราคม 2564 เข้าร่วมประชุมภาคีข่ายบริการคนพิการ

วันที่ มกราคม 12, 2021

รองผ.อ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการคนพิก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

25 ธันวาคม 2563 ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ ณ วิทยาลัยอาชีวะฯ

วันที่ มกราคม 12, 2021

รองผ.อ.โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  ตัวเเทนสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มข.และตัวเเทนสมาค […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 699
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,721
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,613
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 1,036,847