ข่าวสารออทิสติก

24มิ.ย.63 “ต้อนรับการประเมินQAภายในปี62”

วันที่ มิถุนายน 24, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับและตรวจคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22 ก.ค. 63 “ปฐมนิเทศนักศึกษาปี63”

วันที่ มิถุนายน 23, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 256 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

คู่มือการเตรียมการรับมือ โควิท19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่2563

วันที่ มิถุนายน 22, 2020

คู่มือการเตรียมการรับมือ โควิท19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่2563 ดาว์โหลดได้ที่..https://anyflip.com/amgxa/m […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

เม.ย.2563 ยินดีกับนักเรียนจบปีการศึกษา 2562

วันที่ มิถุนายน 19, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปีการศึก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22-24 เม.ย. 63 “ประชุมวางเเผนหลักสูตรการศึกษา63″กลุ่มประถมฯ

วันที่ เมษายน 24, 2020

อาจารย์กลุ่มประถมศึกษา ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้ประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

21 เม.ย. 63 “ประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมการทำงานปีการศึกษา2563”

วันที่ เมษายน 24, 2020

ร.ร.สาธิต มข. ฝ่่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเพื่อวางเเผนงานต่างๆ ที่เร่งด่วน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24 มี.ค. 63 “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563”

วันที่ มีนาคม 24, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

4 มี.ค. 63 “ร่วมแสดงความคิดเห็นระดมความคิดในการดำเนินงานบ้านพิทักษ์”

วันที่ มีนาคม 10, 2020

อ.ปริศนา  อาจจำปา รองผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายมาร่วมประชุมระดมความคิ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ขยาย”วันขายใบสมัครฯนักเรียนใหม่ปี2563″

วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2020

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำหน่าย ใบสมัครนักเรียน ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 329
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,622
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 15,491
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 797,939