ข่าวสารออทิสติก

8 ต.ค. 62 พี่นศ.สอนน้องออฯ

วันที่ ตุลาคม 9, 2019

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาภาษาไทย ที่เรียนรายวิชาการเรียนรวม ได้เข้าศึกษาเรี […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

2 ต.ค. 62 “นร.ร่วมกิจกรรมพี่นศ.ศึกษาฯมข.”

วันที่ ตุลาคม 2, 2019

นักศึกษา คณะศึกษาศาสาตร์ปีที่ 4 มข.ลงวิชาการเรียนรวม ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียนร.ร.สาธ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

30 ก.ย.62 “ขอบคุณนศ.ฝึกประสบการณ์สอนภาคต้นปี2562”

วันที่ ตุลาคม 2, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27 ก.ย.62 “นศ.ฝึกสอนศูนย์วิจัยออทิสติกรับการนิเทศจากอ.มรภ.อุบลฯประจำภาคต้นปี2562”

วันที่ กันยายน 27, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้ต้อนรับอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24ก.ย.62 “่ต้อนรับคุณหมอศึกษาดูงาน”

วันที่ กันยายน 24, 2019

ร.ร.สาธิตม.ข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานจากคุณหมอจากโรงพยาบาลศรีนคริทร์ ภาควิชาจิตเวท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

20 ก.ย. 62 “ร่วมมุทิตาจิตอาจารย์ร.ร.สาธิตเกษียณ62”

วันที่ กันยายน 23, 2019

ทีมบริหารและตัวเเทนบุคลากร  ร.ร. สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์ผู้เกษียณอายุประจ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

20ก.ย.62 “เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครูสาธิตเกษียณ”

วันที่ กันยายน 20, 2019

บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18 ก.ย. 62 “เข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการ ให้ความรู้ผู้พิพากษาเกี่ยวกับเด็กพิเศษ”

วันที่ กันยายน 20, 2019

อ.พรมณี  หาญหัก บุคลากร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ แนวท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

13 ก.ย.62 “ต้อนรับการศึกษาดูงานนศ.ปริญญาโท”

วันที่ กันยายน 16, 2019

ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
4
2562
3 มิ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 180
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,657
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,907
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 677,129