ข่าวสารออทิสติก

22-24 เม.ย. 63 “ประชุมวางเเผนหลักสูตรการศึกษา63″กลุ่มประถมฯ

วันที่ เมษายน 24, 2020

อาจารย์กลุ่มประถมศึกษา ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้ประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

21 เม.ย. 63 “ประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมการทำงานปีการศึกษา2563”

วันที่ เมษายน 24, 2020

ร.ร.สาธิต มข. ฝ่่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเพื่อวางเเผนงานต่างๆ ที่เร่งด่วน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24 มี.ค. 63 “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563”

วันที่ มีนาคม 24, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

4 มี.ค. 63 “ร่วมแสดงความคิดเห็นระดมความคิดในการดำเนินงานบ้านพิทักษ์”

วันที่ มีนาคม 10, 2020

อ.ปริศนา  อาจจำปา รองผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายมาร่วมประชุมระดมความคิ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ขยาย”วันขายใบสมัครฯนักเรียนใหม่ปี2563″

วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2020

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำหน่าย ใบสมัครนักเรียน ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประกาศขายใบสมัครนักเรียนใหม่ปี63

วันที่ กุมภาพันธ์ 27, 2020

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำหน่าย ใบสมัครนักเรียน ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

26ก.พ.63“ทดลองใช้แว่นVRกับนร.ครั้งที่ 2”

วันที่ กุมภาพันธ์ 26, 2020

นักเรียนพิเศษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา พิเศษ 2 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลอง ซึ้งได้ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

25ก.พ.63 “นศ.มข.ทำกิจกรรมกับนร.ออฯ”

วันที่ กุมภาพันธ์ 25, 2020

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาทำกิจกรรมศิลปะบำบัด กับนักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร.ร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22-23 ก.พ. 63 “ผปค.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลคนพิการขก.”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ผู้ปกครองนักเรียนของฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศัก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 463
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,801
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 14,138
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 766,460