กิจกรรมนักเรียน

“กิจกรรมสงกรานต์ครอบครัวออทิสติก”

วันที่ เมษายน 10, 2017

7เม.ย.60โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“สะท้อนผลนักเรียนทออทิสซึมปีการศึกษา59”

วันที่ เมษายน 4, 2017

27-29 มีนาคม 2560 ทางศูนย์วิจัยออทิสติกได้จัดกิจกรรม “สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีภาวะออทิ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ออทิสติกตามรอยไดโนเสาร์ภูเวียงขอนแก่น

วันที่ มีนาคม 13, 2017

10มี.ค.60 ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2559 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“กิจกรรมปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2559”

วันที่ มีนาคม 13, 2017

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2559และได้จั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“ศิลปะเพื่อน้อง”

วันที่ มีนาคม 3, 2017

3มี.ค.60 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการ ได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะเพ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9”

วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017

22กุมภาพันธ์2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ร่วมกับภาคีเ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมทัศนศึกษางานกาชาดขอนแก่น 2560

วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017

25กุมภาพันธ์2560 “กิจกรรมทัศนศึกษางานกาชาดขอนแก่น 2560 “ผ้าไหมผูกเสี่ยว” ร.ร.สาธิต […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

นักเรียนออทิสติกเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ

วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2017

10กุมภาพันธ์2560  นักเรียนออทิสติกลุ่มเรียนรวม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพักเเรมลูกเสือประจำปีการศึกษา 2559 […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“กิจกรรมธรรมะสวัสดี”

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2017

8ก.พ.ุ60 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมธรรมะสวัสดี ณ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

Sorry, no posts matched your criteria.

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 59
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,742
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,257
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 767,264