การพัฒนาบุคลากร

10ก.ย.62 “เป็นวิทยากรเรื่องการดูแลออทิสติกวัยรุ่น”

วันที่ กันยายน 10, 2019

บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิิเศษ อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร,อ.ชินอนงค์  ประชุมชิตร,อ.อลิสา  อุปัญญ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22 ส.ค. 2562 กิจกรรมอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

วันที่ สิงหาคม 22, 2019

ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อำน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18 ก.ค.62 “ศึกษาดูงาน มูลนิธิออทิสซึมไทย”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิออทิศซึมไทย”และร้าน 60 Pl […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

17-18 ก.ค. 62 “ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ขอขอบุคณ ท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

15 ก.ค.62 เข้าร่วมอบรมการสืบค้น”สิทธิบัตร”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

อ.วันชัย จันทการกุล,อ.ชนาดา อรศรีและอ.ศักดาเดช สิงคิบุตรเข้าร่วมอบรม การสิบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

14 ก.ค.62 ร่วมกิจกรรม มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการครั้งที่1

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

วันนี้จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2562

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

28 มิ.ย.62 “วิทยากรอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ”

วันที่ มิถุนายน 28, 2019

บุคลากรของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษนำทีมโดย อ.ปริศนา  อานจำปาพร้อมคณะได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิง […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

อาจารย์ชนาดา อรศรี เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับนักวิชาชีพ

วันที่ มิถุนายน 20, 2019

อาจารย์ชนาดา อรศรี ไปอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 323
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,616
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 15,485
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 797,933