การพัฒนาบุคลากร

28 มิ.ย.62 “วิทยากรอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ”

วันที่ มิถุนายน 28, 2019

บุคลากรของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษนำทีมโดย อ.ปริศนา  อานจำปาพร้อมคณะได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิง […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

อาจารย์ชนาดา อรศรี เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับนักวิชาชีพ

วันที่ มิถุนายน 20, 2019

อาจารย์ชนาดา อรศรี ไปอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18มิ.ย.62 “เข้าร่วมสัมนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด”

วันที่ มิถุนายน 18, 2019

อ.อาพร ตรีสูน อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

5-7มิ.ย.62″เข้าร่วมอบรมผู้สอนงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ มิถุนายน 10, 2019

อาจารย์จากศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24-25พ.ค.62 “เป็นวิทยากรและกรรมการวิ่งมินิมาราธอน หนองคาย”

วันที่ พฤษภาคม 25, 2019

อ.ฤกษ์  สุวรรณฉาย บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.เป็นวิทยากร และเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน “วิ่งริมโขง หนอ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

23เม.ย.62 “อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา  อรศรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Resear […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาทางกายภาพบำบัด

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา อรศรี ได้เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการบูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด จัดโดย คณะ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

4–8มี.ค. 62 “บุคลากรเข้าอบรมส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ”(ข่าวย้อนหลัง)

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา  อรศรี บุคลากร ร.ร.สาธิตมข.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์ร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 416
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,362
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,667
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 727,861