การพัฒนาบุคลากร

29 ม.ค. 63 “เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัย R2R”

วันที่ มกราคม 30, 2020

อ.ปริศนา อานจำปา​ อ.อาพร ตรีสูนและอ.เบญจ​มาภรณ์ ช้อยเครือ ตัวเเทนร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ​ ได้เ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

26 ม.ค.63 ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันวิ่ง ขอนแก่นมาราธอน2020

วันที่ มกราคม 28, 2020

“ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอน2018” บุคลากรของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

16 ม.ค.63 “ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครูปี2563”

วันที่ มกราคม 20, 2020

กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

11 ม.ค.63 “ร่วมเป็นกรรมการตัดกีฬาวันเด็กเเห่งชาติ63”

วันที่ มกราคม 11, 2020

อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร อาจารย์ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เป็นกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22-28ธ.ค.62 “บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการเเข่งขันกีฬาสาธิตสามัคี ปี62”

วันที่ ธันวาคม 27, 2019

บุคลากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร อ.ฤกษ์ สุวรรณฉายและอ. […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

19 ธ.ค. 62 “ร่วมประชุมความเข้าใจวิจัยคณะศึกษาศาสตร์”

วันที่ ธันวาคม 23, 2019

ตัวเเทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจและก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27 ต.ค. 62 กรรมการแข่งขัน “วิ่งกับนายช่าง มข. 2019”

วันที่ ตุลาคม 29, 2019

อ.วันชัย  จันทการกุล, อ.ฤกษ์  สุวรรณฉายและอ.ศักดาเดช   สิงคิบุตร ได้เป็นกรรมการแข่งขันวิ่ง “กั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27-28ก.ย.62 “วิทยากรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 30, 2019

อ.ปริศนา อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

14-15ก.ย.62 “อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ”

วันที่ กันยายน 14, 2019

อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตรและอ.ชนาดา อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ฝ่ายก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 321
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,614
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 15,483
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 797,931