การพัฒนาบุคลากร

27-28ก.ย.62 “วิทยากรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 30, 2019

อ.ปริศนา อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

14-15ก.ย.62 “อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ”

วันที่ กันยายน 14, 2019

อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตรและอ.ชนาดา อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ฝ่ายก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

10ก.ย.62 “เป็นวิทยากรเรื่องการดูแลออทิสติกวัยรุ่น”

วันที่ กันยายน 10, 2019

บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิิเศษ อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร,อ.ชินอนงค์  ประชุมชิตร,อ.อลิสา  อุปัญญ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22 ส.ค. 2562 กิจกรรมอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

วันที่ สิงหาคม 22, 2019

ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อำน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

18 ก.ค.62 “ศึกษาดูงาน มูลนิธิออทิสซึมไทย”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิออทิศซึมไทย”และร้าน 60 Pl […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

17-18 ก.ค. 62 “ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ขอขอบุคณ ท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

15 ก.ค.62 เข้าร่วมอบรมการสืบค้น”สิทธิบัตร”

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

อ.วันชัย จันทการกุล,อ.ชนาดา อรศรีและอ.ศักดาเดช สิงคิบุตรเข้าร่วมอบรม การสิบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

14 ก.ค.62 ร่วมกิจกรรม มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการครั้งที่1

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

วันนี้จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2562

วันที่ กรกฎาคม 19, 2019

คณะสงฆ์วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กุมภาพันธ์
8
2563
12 ก.พ. 63 กิจกรรมวันมาฆบูชา
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : วัด..
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 407
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,353
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,658
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 727,852