การพัฒนาบุคลากร

14มี.ค.62 “ยินดีกับอาจารย์ทำเกียรติคุณแก่ประเทศไทย”

วันที่ มีนาคม 14, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษา(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์วันชัย  จันทก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

08มี.ค.62″ร่วมเป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย”

วันที่ มีนาคม 11, 2019

อ.วันชัย จัทนการกุล อ.ชนาดา  อรศรีและอ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ปฏฺิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพท […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

8 มี.ค.62 “ยินดีกับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม”

วันที่ มีนาคม 9, 2019

ศูนย์วิจัยออทิสติกยินดีกับอ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมที่ไ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

31 ม 62 “วิทยากรให้ความรู้การเรียนรวมมรภ.อุดร”

วันที่ กุมภาพันธ์ 1, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก อาจารย์ปริศนา อานจำปา บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

23ม.ค.ุ62 “บุคลากรฟังบรรยายและเข้าประชุมเตรียมงาน สภาคนพิการแห่งเอเชีย”

วันที่ มกราคม 23, 2019

บุคลากรร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ฟังบรรยายพิเศษ “Socia […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

16 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันครู

วันที่ มกราคม 17, 2019

บุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

23ธ.ค.61 “บุคลากรศูนย ์วิจัยออทิสติกเป็นกรรมการวิ่งชมสวน2018”

วันที่ ธันวาคม 24, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก อ.ศักดาเดช สิงคิบุตรและอ.วันชัย  จันทการกุล เป็นกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุข […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

1-9ธ.ค.61 “บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกพานักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสาธิต43”

วันที่ ธันวาคม 13, 2018

อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร อ.ฤกษ์ สุวรรณฉายและอ.วันชัย  จันทการกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้ก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

11พ.ย.61 “บุคลากรเป็นกรรมการแข่งขันวิ่งวันศรีนคริทร์ มข.”

วันที่ พฤศจิกายน 12, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร  อ.วันชัย  จันทรทการกุลและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลาการศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าปฏิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 88
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,696
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,895
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 605,384