การพัฒนาบุคลากร

5-7มิ.ย.62″เข้าร่วมอบรมผู้สอนงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ มิถุนายน 10, 2019

อาจารย์จากศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach) เพื่อเตรียมความพ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24-25พ.ค.62 “เป็นวิทยากรและกรรมการวิ่งมินิมาราธอน หนองคาย”

วันที่ พฤษภาคม 25, 2019

อ.ฤกษ์  สุวรรณฉาย บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.เป็นวิทยากร และเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน “วิ่งริมโขง หนอ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

23เม.ย.62 “อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา  อรศรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Resear […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

27 มี.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาทางกายภาพบำบัด

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา อรศรี ได้เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการบูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด จัดโดย คณะ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

4–8มี.ค. 62 “บุคลากรเข้าอบรมส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ”(ข่าวย้อนหลัง)

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา  อรศรี บุคลากร ร.ร.สาธิตมข.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์ร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

22 มี.ค. 62 “ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอน”

วันที่ พฤษภาคม 15, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ขอแสดงความดีใจกับอ.อาพร ตรีสู […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

28 พ.ค. 62 “กรรมการมินิมาราธอนมะหมา2019”

วันที่ เมษายน 30, 2019

อ.วันชัย  จันทการกุล, อ.ฤกษ์  สุวรรณฉายและอ.ศักดาเดช   สิงคิบุตร ได้เป็นกรรมการมินิมาราธอน วิ่งมะหมา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

25-26เม.ย.62 “บุคลากรอบรมเทคนิคการบำบัดบุคคลออทิสติกในช่วงวัยต่างๆ”

วันที่ เมษายน 29, 2019

อ.ปริศนา  อานจำปา บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก ได้เข้าอบรมเรื่อง “เทคนิคการบำบัดบุคคลออทิสติกในช่ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
4
2562
3 มิ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,556
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 8,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 624,540