ข่าวสารออทิสติก

8 ต.ค. 62 พี่นศ.สอนน้องออฯ

วันที่ ตุลาคม 9, 2019

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาภาษาไทย ที่เรียนรายวิชาการเรียนรวม ได้เข้าศึกษาเรี […]

2 ต.ค. 62 “นร.ร่วมกิจกรรมพี่นศ.ศึกษาฯมข.”

วันที่ ตุลาคม 2, 2019

นักศึกษา คณะศึกษาศาสาตร์ปีที่ 4 มข.ลงวิชาการเรียนรวม ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการนักเรียนร.ร.สาธ […]

กิจกรรมนักเรียน

20-22 กันยายน 2562

วันที่ กันยายน 24, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก และตัวแทนนักเรียนออทิสติก จำนวน 3 ครอบคนัว เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย “Nature, You &am […]

19 ก.ย. 62 “กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด”

วันที่ กันยายน 20, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมแฮปปีัเบริ์ดเดย์ให้กับนักเรียนออทิสติกที่มีวันคล้ายวันเกิ […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

9-11 ต.ค. 61 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย

วันที่ ตุลาคม 11, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก เข้าร่วม ประชุมวิชาการ The 10th Congress of The Asian Society for Child and Adol […]

25-27 เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยนานาชาติ ICER2019″

วันที่ กันยายน 27, 2019

อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือและอ.ชนาดา  อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้านำเสนองานวิจัย […]

การพัฒนาบุคลากร

27-28ก.ย.62 “วิทยากรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 30, 2019

อ.ปริศนา อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโ […]

14-15ก.ย.62 “อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ”

วันที่ กันยายน 14, 2019

อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตรและอ.ชนาดา อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น ฝ่ายก […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
4
2562
3 มิ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 180
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,657
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,907
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 677,129