ข่าวสารออทิสติก

1 เม.ย. 62 “ประกาศนร.ใหม่อนุบาลปีการศึกษา 2562”

วันที่ เมษายน 1, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ อนุ […]

15 มี.ค.62″ขอแสดงความดีใจกับน้องอนุบาลสำเร็จการศึกษา2561

วันที่ มีนาคม 15, 2019

ร.ร.อนุบลสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมผลิช่อประจำปีการศึกษา 2561 : มอบวุฒิบัตรให้ักับนักเรียนอน […]

กิจกรรมนักเรียน

มค.-มี.ค. 62 “กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพทำน้ำหวานและเครื่องดื่ม”

วันที่ มีนาคม 15, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศํูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพทำน้ำหวา […]

8 มี.ค.2562 “กิจกรรมปิดภาคเรียนและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้จบการศึกษา2561”

วันที่ มีนาคม 8, 2019

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียน2561 ก […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่21”

วันที่ เมษายน 8, 2017

6-7เม.ย.60 อ.เจริญขวัญ มูลน้อย ตัวแทนศูนย์วิจัยออทิสติกร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาว […]

คำถามมีคำตอบ..จากคนทำงาน “อาชาบำบัด”   

วันที่ มกราคม 21, 2017

ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีศักดาเดช สิงคิบุตร  ชื่อเด็กพิเศษเรียก“ครูตี๋”ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนนักเรียนออทิ […]

การพัฒนาบุคลากร

14มี.ค.62 “ยินดีกับอาจารย์ทำเกียรติคุณแก่ประเทศไทย”

วันที่ มีนาคม 14, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษา(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ขอแสดงยินดีกับ อาจารย์วันชัย  จันทก […]

08มี.ค.62″ร่วมเป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย”

วันที่ มีนาคม 11, 2019

อ.วันชัย จัทนการกุล อ.ชนาดา  อรศรีและอ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ปฏฺิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพท […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
8
2562
“กิจกรรมปัจฉิมและปิดภาคเรียน2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคาร ศูนย์วิจัยออทิสติก
มีนาคม
16
2562
ประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้(เรียนอนุบาล)
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารอนุบาล
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 32
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,844
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 13,068
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 605,206