ข่าวสารออทิสติก

13 สิงหาคม 2563 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองฯแจกหน้ากากอนามัย

วันที่ สิงหาคม 13, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปครองชมรมกีฬากรีฑา ร.ร.สาธิตมข.ป […]

3-5 สิงหาคม 2563 ร่วมประชุมปฏิบัติการทำเเผนปฏิบัติการประจำปี2564

วันที่ สิงหาคม 9, 2020

ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ นำทีมโดย อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำน […]

กิจกรรมนักเรียน

27 กรกฏาคม 2562 “กิจกรรมไหว้ครูศูนย์วิจัยออทิสติก2563”

วันที่ สิงหาคม 11, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563″ โดยมีนั […]

11 สิงหาคม 2563 “ศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมวางพานพุ่มกิจกรรมวันแม่ประจำปี2563”

วันที่ สิงหาคม 11, 2020

คณะผู้บริหาร โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธันวาคม 2562 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

7 สิงหาคม 63 “บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินผล”

วันที่ สิงหาคม 7, 2020

อ.อรจิรา จะเเรบรัมย์, อ.สาวิตรี  วงศ์กิติรุ่งเรือง,อ.วันชัย  จันทการกุล, อ.จรินทร์  บุญสุชาติ, อ.ปิย […]

5มิ.ย.63″ประชุมอบรมED-Learn2020″

วันที่ มิถุนายน 5, 2020

บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษา พิเศษได้ประชุมอบรมการสร้างการเรียนการออนไลน์ในED-Learn 2020 โดยทำก […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
30
2563
30 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 567
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,796
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 15,779
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 799,813