ข่าวสารออทิสติก

26 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมออกเเบบประเมินโครงการ”OKR”

วันที่ กุมภาพันธ์ 27, 2021

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ออกเเ […]

19 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ร.ร.สาธิตฯ

วันที่ กุมภาพันธ์ 25, 2021

อาจารย์อาพร  ตรีสูนผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพและอาจารย์วันชัย จันทกา […]

กิจกรรมนักเรียน

28 มกราคม 2564 ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ออทิสติกจ.ขอนแก่น

วันที่ มกราคม 29, 2021

อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนการศึกษาพิเศษได้พานักเรียพิเศ […]

21-22ธันวาคม 2563 “ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนสมด.ประจำปี 2563 ระดับอนุบาลฯ

วันที่ ธันวาคม 24, 2020

นักเรียนเรียนร่วมของร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข้าร่วมเชียร์กีฬาภายในข […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

22 มกราคม 2564 จดลิขสิทธิ์”การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

วันที่ มกราคม 22, 2021

อาจารย์วันชัย จันทการกุล อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์และอาจารย์ขนาดา อรศรี ได้ร่วมจดลิขสิทธิ์ ผลงานทางว […]

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

การพัฒนาบุคลากร

28-29 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

วันที่ ธันวาคม 1, 2020

อ.วันชัย จันทการกุล บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษา ปฏิบ้ัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา […]

28-29 ต.ค. 2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

นางสาวชนาดา อรศรี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  เข้า […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
4
2563
4 ธันวามคม 2563 “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563”
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
13
2563
13-14 ธันวาคม 2563 “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 242
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,202
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 13,405
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 904,923