ข่าวสารออทิสติก

22-23 ก.พ. 63 “ผปค.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลคนพิการขก.”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ผู้ปกครองนักเรียนของฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศัก […]

22-23 ก.พ. 63 “กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้สำหร้บบุคลากร”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ฝ่ายการศึกษา​พิเศษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำกิจกรรมพัฒนาความรู้องค์​กรและพัฒนาบุคลากร ทบท […]

กิจกรรมนักเรียน

24 ก.พ.63 “กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือแนวทางศึกษาต่อ”

วันที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร.ร.สาธิต มข. ได้จัดกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือแนวทางศึกษาต่อของนักเรียนพิเศษ ที่สำเร […]

19 ก.พ. 63 “ร่วมกิจกรรมสืบสานศิลป์ฝ่ายประถม”

วันที่ กุมภาพันธ์ 19, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา มอดินแดง ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาช […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6ก.พ.63 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธ.ค. 62 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

16 ก.พ. 63 “วิทยากรร่วมจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนอุดมศึกษา”

วันที่ กุมภาพันธ์ 18, 2020

โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  สมาคม​ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นและสถ […]

2-3 ก พ.63 “เข้านำเสนอบูรนิทรรศการ”

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

 อ.ปริศนา อานจำปา  รองผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วม “งานประดิษฐ์” […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มกราคม
30
2563
30 ม.ค.63 กิจกรรมทัศนศึกษา งานเกษตรภาคอีสานประจำปี2563
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : อุทธยานเกษตร มข.
มกราคม
31
2563
6 กุมภาพันธ์ 2563 “กิจกรรมออทิสติกเกมส์”
เวลา : 07:00:00
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.สาธิตมข.มอดินแดง
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 420
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,366
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,671
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 727,865