ข่าวสารออทิสติก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

วันที่ ธันวาคม 3, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

1 ธันวาคม 2563 มีส่วนร่วมและได้รับเกียรติเป็นสถานที่ประชุมเพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการประเทศไทย

วันที่ ธันวาคม 1, 2020

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิ​สถาบันวิจัยเพื่อการพ […]

กิจกรรมนักเรียน

4 ธํันวาคม 2563 ร่วมแสดงและชมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2563

วันที่ ธันวาคม 4, 2020

นักเรียนพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 2 ได้ร่วมการแสดงในกิจกรรม […]

4 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ ร.9

วันที่ ธันวาคม 4, 2020

นักเรียนพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษกลุ่มเรียนรวมเต็มเวลาระดับประถมศึกษาได […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธันวาคม 2562 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

28-29 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

วันที่ ธันวาคม 1, 2020

อ.วันชัย จันทการกุล บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษา ปฏิบ้ัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา […]

28-29 ต.ค. 2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

นางสาวชนาดา อรศรี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  เข้า […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
4
2563
4 ธันวามคม 2563 “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563”
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
13
2563
13-14 ธันวาคม 2563 “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 721
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,686
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,593
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 865,073