ข่าวสารออทิสติก

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทำบุญประจำปี2563ฝ่ายการศึกษาพิเศษ”

วันที่ พฤศจิกายน 23, 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทำบุญประจำปี2563ฝ่ายการศึกษาพิเศษ”

19-20 พ.ย. 63 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาพิเศษ

วันที่ พฤศจิกายน 19, 2020

ดร.สมพร หวานเสร็จ และท่านผอ.ปนัดดา วงศ์จันตา เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาพิเศษ พาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล […]

กิจกรรมนักเรียน

26 พ.ย.63 ” กิจกรรมทำบุญฝ่ายการศึกษาพิเศษ 2563″

วันที่ พฤศจิกายน 26, 2020

ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรม ทำบุญประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็น […]

17พ.ย.63 “ร่วมทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นกับเพื่อนอนุบาล2”

วันที่ พฤศจิกายน 17, 2020

นักเรียนศุูนย์วิจัยออทิสติกเรียนรวมระดับอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาที่แปลงเกษตร คณ […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธันวาคม 2562 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

28-29 ต.ค. 2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

นางสาวชนาดา อรศรี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  เข้า […]

23 กันยายน 2563 นำเสนอผลงาน เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์

วันที่ กันยายน 23, 2020

บุคลากรฝ่ายการศึกษาพิเศษ อ.พรมณี หาญหัก, อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย จันทการกุล ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 514
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 4,104
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,156
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 862,522