ข่าวสารออทิสติก

19 กันยายน 2563 ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุ2563

วันที่ กันยายน 21, 2020

บุคลากรของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของบุคลากร ร.ร.สาธิต มข.และค […]

17 กันยายน 2563 ต้อนรับการศึกษาดูงานด้านพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ

วันที่ กันยายน 17, 2020

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ต้อนรับการศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาของมหาวิทยาล […]

กิจกรรมนักเรียน

19 กันยายน 2563 ฝึกทักษะทางสังคมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อนุบาล1

วันที่ กันยายน 21, 2020

กิจกรรมการฝึกทักษะทางสังคม ของนักเรียนอนุบาล  1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศ […]

15 กันยายน 2563 ฝึกทักษะทางสังคมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

วันที่ กันยายน 16, 2020

กิจกรรมการฝึกทักษะทางสังคม ของนักเรียนอนุบาล 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศ […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธันวาคม 2562 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

23 กันยายน 2563 นำเสนอผลงาน เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์

วันที่ กันยายน 23, 2020

บุคลากรฝ่ายการศึกษาพิเศษ อ.พรมณี หาญหัก, อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย จันทการกุล ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิ […]

19-20 กันยายน 2563 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

วันที่ กันยายน 21, 2020

อ.วันชัย จันทการกุล บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษา ปฏิบ้ัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้ช่วยชี้ขาดการแข่ง […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 212
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,527
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,452
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 822,594