ข่าวสารออทิสติก

21 ต.ค. 2563 นศ.มข.ทำกิจกรรมกับน้องออฯ

วันที่ ตุลาคม 21, 2020

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาฝรั่งเศล ได้มาทำกิจกรรมเล่นกับน้องออทิสติก […]

20 ต.ค. 2563 รับมอบยาสามัญประจำบ้าน

วันที่ ตุลาคม 21, 2020

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​เขาสวนกวาง สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกา […]

กิจกรรมนักเรียน

30 ต.ค.2563 กิจกรรมลอยกระทงประจำปี2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีก […]

29 ต.ค.2563 นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะเนื่องในวันเทศกาลลอยกระทง2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิิเศษ  ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ วาดภาพร […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธันวาคม 2562 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

28-29 ต.ค. 2563

วันที่ ตุลาคม 30, 2020

นางสาวชนาดา อรศรี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)  เข้า […]

23 กันยายน 2563 นำเสนอผลงาน เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์

วันที่ กันยายน 23, 2020

บุคลากรฝ่ายการศึกษาพิเศษ อ.พรมณี หาญหัก, อ.อาพร ตรีสูนและอ.วันชัย จันทการกุล ร่วมนำเสนอผลงานและจัดนิ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ตุลาคม
30
2563
30 ตุลาคม 2563 ปิดภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 20:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
พฤศจิกายน
9
2563
9 พฤศจิกายน 2563 เปิดภาคเรียนที่2/2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 454
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,525
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,132
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 845,251