ข่าวสารออทิสติก

27-28 มีนาคม 2564 ยินดีกับ”ธนะนักวิ่งออทิสติกมาราธอนแรก..สุดยอดมาก”

วันที่ มีนาคม 28, 2021

ขอแสดงความยินดีแก่ นายธนัชชนม์ เหล่าจูม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันว […]

19มีนาคม2564 “วิทยากรร่วมจัดกิจกรรมศักยภาพผู้ปกครอง”

วันที่ มีนาคม 21, 2021

  โรงเรียนสาธิต​มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  สมาคม​ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก […]

กิจกรรมนักเรียน

18มีนาคม2564 “ประมวลภาพกิจกรรมปิดภาคเรียนปี63(ยุคโควิด)”

วันที่ มีนาคม 19, 2021

ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียนทีีมีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศ […]

17มีนาคม2564 “ปิดคอร์สกิจกรรมอาชาบำบัดปี63”

วันที่ มีนาคม 18, 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้พานักเรียนทำกิจกรรมอาชาบำบัดประจำปีการศึกษา2563เ […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

22 มกราคม 2564 จดลิขสิทธิ์”การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

วันที่ มกราคม 22, 2021

อาจารย์วันชัย จันทการกุล อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์และอาจารย์ขนาดา อรศรี ได้ร่วมจดลิขสิทธิ์ ผลงานทางว […]

5-6 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

การพัฒนาบุคลากร

18 มีนาคม 2564 “ร่วมเป็นวิทยากรงานด้านการศึกษาพิเศษ”

วันที่ มีนาคม 19, 2021

อ.สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมจัดอ […]

28-29 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

วันที่ ธันวาคม 1, 2020

อ.วันชัย จันทการกุล บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษา ปฏิบ้ัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ธันวาคม
19
2563
19 มีนาคม 2564 “กิจกรรมปิดภาคเรียน 2563”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ธันวาคม
26
2563
26 มีนาคม 2564 “มอบตัวอนุบาล2ขึ้นป.1ปีการศึกษา2564”
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 369
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,876
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 18,879
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 932,701