ข่าวสารออทิสติก

23พ.ค.62 “ต้อนรับนศ.แพทย์ปี5ศึกษาดูงาน”

วันที่ พฤษภาคม 27, 2019

ร.ร.สาธิตมข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ […]

24 พ.ค. 62 “มีส่วนร่วมเป็นวิทยาการเรียนรู้ของคนพิการจ.ขอนแก่น”

วันที่ พฤษภาคม 25, 2019

อ.ปริศนา  อานจำปา อาจารย์ของร.ร.สาธิตมข.ได้เป็นวิทยากรในการประชุมการเรียนรู้คนพิการ จัดโดย สำนักงานพ […]

กิจกรรมนักเรียน

เม.ย. ุ62 “ทดลองการจัดทำสื่อเกมพัฒนาภาษาการสื่อสาร”

วันที่ เมษายน 30, 2019

นักเรียนออทิสติกศูนย์วิจัยออทิสติกได้ ทดสอบสื่อเกม โครงงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาข […]

มค.-มี.ค. 62 “กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพทำน้ำหวานและเครื่องดื่ม”

วันที่ มีนาคม 15, 2019

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศํูนย์วิจัยออทิสติก) ได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพทำน้ำหวา […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

“การพัฒนาหลักสูตรธาราบำบัดสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสติซึม”

วันที่ เมษายน 30, 2019

อาจารย์วันชัย  จันทการกุล ได้ทำงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรธาราบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกซึ […]

8-9 ก.ย. 62 “นำเสนองานวิจัยสัมมนาวิชาการนานาชาติ2018”

วันที่ เมษายน 30, 2019

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ, อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร, อ.จรินทร์ บุญสุชาติและอ.อรจิ […]

การพัฒนาบุคลากร

24-25พ.ค.62 “เป็นวิทยากรและกรรมการวิ่งมินิมาราธอน หนองคาย”

วันที่ พฤษภาคม 25, 2019

อ.ฤกษ์  สุวรรณฉาย บุคลากร ร.ร.สาธิต มข.เป็นวิทยากร และเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน “วิ่งริมโขง หนอ […]

23เม.ย.62 “อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วันที่ พฤษภาคม 16, 2019

อ.ชนาดา  อรศรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Biomedical Resear […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


พฤษภาคม
1
2562
1-5พ.ค.62 นร.ม.4 ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : วัดเวฬุวัน
พฤษภาคม
2
2562
2พ.ค.62 “รายงานตัวนร.เรียนรวมระดับประถม2-6
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : สมด.ประถม
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 234
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,144
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,139
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 618,516