ข่าวสารออทิสติก

16 มิ.ย. 2562 อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงาน“ก้าวคนละก้าว” วิ่งช่วย 8 โรงพยาบาลภาคอีสาน

วันที่ มิถุนายน 17, 2019

อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมวิ่งและให้ […]

14 มิ.ย. 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้กำลังใจและเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ

วันที่ มิถุนายน 17, 2019

14 มิ.ย. 2562 ได้รับเกรียติจาก ท่านรองศาสตราจารย์.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย […]

กิจกรรมนักเรียน

2มิ.ย.62 “กิจกรรมปฐมนิเทศผปค.นร.2562”

วันที่ มิถุนายน 4, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายการศึกษาพิเศษศูนย์วิจัยออทิสติกได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครอ งประจ […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

“การพัฒนาหลักสูตรธาราบำบัดสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสติซึม”

วันที่ เมษายน 30, 2019

อาจารย์วันชัย  จันทการกุล ได้ทำงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรธาราบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกซึ […]

8-9 ก.ย. 62 “นำเสนองานวิจัยสัมมนาวิชาการนานาชาติ2018”

วันที่ เมษายน 30, 2019

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ, อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร, อ.จรินทร์ บุญสุชาติและอ.อรจิ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
4
2562
3 มิ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,556
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 8,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 624,540