ข่าวสารออทิสติก

16พ.ย.62 “ร่วมเป็นกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย”

วันที่ พฤศจิกายน 19, 2019

อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย อ.กฤษณพงษ์  หรัญรัตน์ อ.วันชัย จัทนการกุล อ.ชนาดา  อรศรีและอ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ปฏ […]

14 พ.ย. 62 “ตัวเเทนบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง62”

วันที่ พฤศจิกายน 14, 2019

ตัวเเทนบุคลากรและทีมบริหาร ศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี 2562  ซึ่ง […]

กิจกรรมนักเรียน

13-15 พ.ย. 62 “ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2562สมด.ประถม”

วันที่ พฤศจิกายน 14, 2019

นักเรียนเรียนร่วมของร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข้าร่วมเชียร์กีฬา ในกิจ […]

11พ.ย.62 “กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2562”

วันที่ พฤศจิกายน 11, 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2 […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

9-11 ต.ค. 61 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย

วันที่ ตุลาคม 11, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก เข้าร่วม ประชุมวิชาการ The 10th Congress of The Asian Society for Child and Adol […]

25-27 เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยนานาชาติ ICER2019″

วันที่ กันยายน 27, 2019

อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือและอ.ชนาดา  อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้านำเสนองานวิจัย […]

การพัฒนาบุคลากร

27 ต.ค. 62 กรรมการแข่งขัน “วิ่งกับนายช่าง มข. 2019”

วันที่ ตุลาคม 29, 2019

อ.วันชัย  จันทการกุล, อ.ฤกษ์  สุวรรณฉายและอ.ศักดาเดช   สิงคิบุตร ได้เป็นกรรมการแข่งขันวิ่ง “กั […]

27-28ก.ย.62 “วิทยากรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 30, 2019

อ.ปริศนา อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 162
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,738
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,138
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 687,373