ข่าวสารออทิสติก

24 มี.ค. 63 “ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563”

วันที่ มีนาคม 24, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 […]

4 มี.ค. 63 “ร่วมแสดงความคิดเห็นระดมความคิดในการดำเนินงานบ้านพิทักษ์”

วันที่ มีนาคม 10, 2020

อ.ปริศนา  อาจจำปา รองผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายมาร่วมประชุมระดมความคิ […]

กิจกรรมนักเรียน

ข่าวย้อนหลัง ประมวลภาพกิจกรรมธาราพลานามัย(ว่ายน้ำประจำปีการศึกษา 2562)

วันที่ มีนาคม 18, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมธาราพลานามัย(ว่ายน้ำประจำปีการศึกษา 2562 […]

ข่าวย้อนหลัง ประมวลภาพกิจกรรมอาชาบำบัดประจำปีการศึกษา2562

วันที่ มีนาคม 18, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้พานักเรียนทำกิจกรรมอาชาบำบัด […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

5-6ก.พ.63 บุคลากรนำเสนองานวิจัย

วันที่ กุมภาพันธ์ 9, 2020

อ.พรมณี หาญหัก บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานวันนักประดิษฐ์ […]

11 ธ.ค. 62 “ร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ”

วันที่ ธันวาคม 11, 2019

ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ความร่วมมือในการเก๊บข้อมูลในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินและ […]

การพัฒนาบุคลากร

20-21 มี.ค. 63 บุคลากรเรียนรู้การใช้โปรแกรมzoom

วันที่ มีนาคม 22, 2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลาการ ในการใช้งานดโปรแกรม […]

12มี.ค.63″เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้สัตว์ในการทดลองวิทยาศาสตร์”

วันที่ มีนาคม 13, 2020

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร.ร.สาธิต มข. ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 197
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 3,697
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,894
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 741,255