ข่าวสารออทิสติก

2 ธ.ค.62 “ต้อนรับคุณหมอการศึกษาดูงาน”

วันที่ ธันวาคม 5, 2019

ร.ร.สาธิตม.ข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ต้อนรับการศึกษาดูงานจากคุณหมอจากโรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น จำนวน 1 ท […]

29พ.ย.2562 “ต้อนรับเยี่ยมชม”

วันที่ พฤศจิกายน 30, 2019

 ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษให้การต้อนรับ Mr.Akinori-Matano ในการเยี่ยมชมห้องสมุดที่ได้ให้การสนับส […]

กิจกรรมนักเรียน

2 ธ.ค. 62 “จัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9/62”

วันที่ ธันวาคม 5, 2019

ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ […]

29พ.ย.62 “ร่วมกิจกรรมสาธิตสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัล”

วันที่ พฤศจิกายน 29, 2019

นร.เรียนร่วมของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลซึ่่งจัดโดย ร.ร […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

9-11 ต.ค. 61 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย

วันที่ ตุลาคม 11, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก เข้าร่วม ประชุมวิชาการ The 10th Congress of The Asian Society for Child and Adol […]

25-27 เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยนานาชาติ ICER2019″

วันที่ กันยายน 27, 2019

อ.เบญจมาภรณ์  ช้อยเครือและอ.ชนาดา  อรศรี บุคลากรร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้านำเสนองานวิจัย […]

การพัฒนาบุคลากร

27 ต.ค. 62 กรรมการแข่งขัน “วิ่งกับนายช่าง มข. 2019”

วันที่ ตุลาคม 29, 2019

อ.วันชัย  จันทการกุล, อ.ฤกษ์  สุวรรณฉายและอ.ศักดาเดช   สิงคิบุตร ได้เป็นกรรมการแข่งขันวิ่ง “กั […]

27-28ก.ย.62 “วิทยากรการพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 30, 2019

อ.ปริศนา อานจำปา รองผอ.ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโ […]


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มิถุนายน
1
2562
1 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 18
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,727
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 11,239
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 694,873