STUDENT ACTIVITIES


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กันยายน
18
2563
18กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ2563
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
26
2563
26-30 ตุลาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่1/2563
เวลา : 13:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 395
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 5,085
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 17,064
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 819,328