9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)

ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิิเศษ จัดประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ระดับอนุบาล)

เวลา : 9 มีนาคม 2563 เวลา 08:30:00 ถึง : 11 มีนาคม 2563 เวลา 11:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ติดต่อสอบถาม : 043-202702

กิจกรรมอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


มีนาคม
9
2563
9-11 มี.ค. 63 ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่(ระดับอนุบาล)
เวลา : 08:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 59
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,742
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 12,257
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 767,264