2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก” ภายใต้งานวิจัย เรื่อง “ผลของการนวดไทยโดยผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติก” ซึ่งมี อ.ชนาดา  อรศรี  ในการอบรมครั้งนี้ ได้เรียนวิทยากรด้านกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด มาให้ความรู้และพาผู้ปกครองนักเรียนฝึกปฏิบัติการนวดไทย เพื่อนำไปนวดให้บุตรหลาน พร้อมเก็บข้อมูลผลงานวิจัยต่อไป

เวลา : 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30:00 ถึง : 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ติดต่อสอบถาม : 043-202702

กิจกรรมอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
2
2563
2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก
เวลา : 13:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
27
2563
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 69
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,238
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 10,871
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 780,219