กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง(กลุ่มประถมและมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

เวลา : 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08:00:00 ถึง : 27 มิถุนายน 2563 เวลา 16:00:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
ผู้จัด : ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ติดต่อสอบถาม : 043202702

กิจกรรมอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


กรกฎาคม
2
2563
2 กรกฏาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยในเด็กออทิสติก
เวลา : 13:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์วิจัยออทิสติก
มิถุนายน
27
2563
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 72
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,241
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 10,874
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 780,222