“ร่วมประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน มรภ.อุบลฯ”

โพสต์เมื่อ : มิถุนายน 14, 2018

9-10 มิ.ย. 2561ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูพัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ระบบ CCRPและE-PLC” ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซี่งปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษามาฝึกสอนที่ศูนย์วิจัยออทิสติกจำนวน 5 คน เป็นการประสานทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 3
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,000
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,039
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 583,383