31 ม 62 “วิทยากรให้ความรู้การเรียนรวมมรภ.อุดร”

โพสต์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 1, 2019

อาจารย์พรมณี หาญหัก อาจารย์ปริศนา อานจำปา บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยอาจารย์ชาคริยา พันธุ์ทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ผู้ดูแลโครงการ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณาจารย์ โรงเรียนสาธิต มรภ.อุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผล

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 3
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,000
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,039
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 583,383