30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 บุคลากรศูนย์วิจัยเป็นวิทยากร ในงานภาคีเครือข่ายบุคคลออทิสติก”

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 12, 2018

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม”พัฒนาโปรแกรมสำหรับครอบครัว เพื่อการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคมสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” ห้องประชุมเพลินพรหม วิชชิ่งทรีรีสอร์ท แอนโฮเทล จังหวัดขอนแก่น  โดยมีอ.ปิยะมาศ ศิลาแยง และอ.ระพีพรรณ คำงาม เป็นวิทยากรในการนำพาเยาวชนออทิซึมเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
16
2561
16-18 ต.ค. 61 “สะท้อนผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2561”
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 287
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,652
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 564,737