30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 บุคลากรศูนย์วิจัยเป็นวิทยากร ในงานภาคีเครือข่ายบุคคลออทิสติก”

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 12, 2018

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม”พัฒนาโปรแกรมสำหรับครอบครัว เพื่อการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคมสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” ห้องประชุมเพลินพรหม วิชชิ่งทรีรีสอร์ท แอนโฮเทล จังหวัดขอนแก่น  โดยมีอ.ปิยะมาศ ศิลาแยง และอ.ระพีพรรณ คำงาม เป็นวิทยากรในการนำพาเยาวชนออทิซึมเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 34
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,014
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 4,796
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 549,921