30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 บุคลากรศูนย์วิจัยเป็นวิทยากร ในงานภาคีเครือข่ายบุคคลออทิสติก”

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 12, 2018

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม”พัฒนาโปรแกรมสำหรับครอบครัว เพื่อการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคมสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” ห้องประชุมเพลินพรหม วิชชิ่งทรีรีสอร์ท แอนโฮเทล จังหวัดขอนแก่น  โดยมีอ.ปิยะมาศ ศิลาแยง และอ.ระพีพรรณ คำงาม เป็นวิทยากรในการนำพาเยาวชนออทิซึมเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 3
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,000
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,039
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 583,383