24เม.ย.2561 “รับโล่เกียรติคุณพัฒนาออทิสติก” ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจััยออทิสติก)ได้รับโล่เกีรยรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เครือข่ายองค์กรบุคคลออทิสติกแห่งประเทไทย ในฐานองค์กรสนับสนุนการพัฒนาชีวิตบุคคลออทิสติกประจำปี 2018

โพสต์เมื่อ : พฤษภาคม 2, 2018

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 5
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 684
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 3,868
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 533,298