วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 5, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ”ณ วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่นจัดโดย สมาคมผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
อ.ปริศนา อานจำปา เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ Job coach การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ”อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย , อ.วันชัย จันทการกุล , อ.กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ เป็นพิธีกรและวิทยากรนันทนาการผู้ปกครองจากศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วม 5 ครอบครัวนายเอษณะ หงษ์บุญ ผู้ปกครอง เด็กชายปรัชญาดุษฏี หงษ์บุญ ร่วมเสวนาในหัวข้อ เสียงสะท้อนจากครอบครัวในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาบุคคลออทิสติกนายสิระ มณีรัตน์ และ นายธนวัฒน์ เฉลิมมิตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ เส้นทางที่เลือกได้ ประสบการณ์ด้านการศึกษาของผมนายธนบดี มิลินธนพัชรพร ร่วมเสวนาในหัวข้อ เส้นทางสายอาชีพและการทำงาน

  

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 3
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,000
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,039
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 583,383