วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 5, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกมีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปกครอง ผู้ดูแล เรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ”ณ วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่นจัดโดย สมาคมผู้ปกครองศูนย์วิจัยออทิสติก
อ.ปริศนา อานจำปา เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ Job coach การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ ”อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย , อ.วันชัย จันทการกุล , อ.กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ เป็นพิธีกรและวิทยากรนันทนาการผู้ปกครองจากศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วม 5 ครอบครัวนายเอษณะ หงษ์บุญ ผู้ปกครอง เด็กชายปรัชญาดุษฏี หงษ์บุญ ร่วมเสวนาในหัวข้อ เสียงสะท้อนจากครอบครัวในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาบุคคลออทิสติกนายสิระ มณีรัตน์ และ นายธนวัฒน์ เฉลิมมิตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ เส้นทางที่เลือกได้ ประสบการณ์ด้านการศึกษาของผมนายธนบดี มิลินธนพัชรพร ร่วมเสวนาในหัวข้อ เส้นทางสายอาชีพและการทำงาน

  

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 36
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,016
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 4,798
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 549,923