“บุคลากรเข้าร่วมอบรมอาชาบำบัด”

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 21, 2017

12-14มิ.ย.60 
อ.ศักดาเดช สิงคิบุตรกับอ.กนกพร พงศ์เจริญสุข ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เช้ารวมอบรมเชิงปฏิบัติการอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จัดโดยสถาบันพัฒยาการเด็กราชนครินทร์ (เชียงใหม่)กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 25
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 601
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 3,159
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 536,126