“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมประชุมฯ”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 7, 2017

4-6สิงหาคม2560 อ.ชินอนงค์ ประชุมชิต บุคลากรของร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วม ประชุมเตรียมแผนงาน “พัฒนา วิสาหกิจเพื่อสังคม : ออทิสติกไทย” ทำงานร่วมกับ กลุ่มผู้ปกครองในจังหวัดต่างๆ จัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ ใน 4 รูปแบบ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลออทิสติกในพื้นที่เป้าหมาย. ใน 4 กลุ่มธุรกิจ
ได้แก่. 1. กลุ่มงานศิลปหัตถกรรม
2. กลุ่มงานเกษตร
3. กลุ่มแปรรูปอาหาร.
4. กลุ่มบริการ. โดยจะพัฒนา ตราสัญญลักษณ์ หรือ Brand ของกลุ่ม
โดย มูลนิธิออทิสติกไทย จะทำ แผนปฎิบัติการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ. โดยขอให้แต่ละกลุ่มจังหวัด คืดแผนงานอาชีพของกลุ่มและนำมาเสนอเพื่อรวบรวมทำเป็นแผนงานภาคี
อ. มัลลิกา จงศิริและคณะวิทยากร ได้เริ่มต้นกิจกรรมโดยให้ความรู้เรื่อง. Branding และ ตัวอย่างธุรกิจที่สร้างธุรกิจระดับชุมชนจนสำเร็จ

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 25
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 601
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 3,159
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 536,126