“กิจกรรม “สัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองกรณ์” (Organized Developmennt : OD)

15-17 ก.ค.2560 ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดขึ้น ณ บันดารา ระยอง จ.ระยอง เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียว รวมพลังหนึ่งเดียวเพื่อออทิสติกไทยแลนด์ 4.0 และสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทัศนศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จ.ระยองด้วย

บทความการพัฒนาบุคลากร อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2,591
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 7,933
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 36,264
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 379,792
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit