1 ส.ค.61 “กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อนของคุณรัฐวัฒน์ ตันมณี”

โพสต์เมื่อ : สิงหาคม 8, 2018

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมบ้านเพื่อน
โดยมีกิจกรรมเดินชมสวน สำรวจสิ่งรอบๆบ้านและรับประทานอาหารของนายรัฐวัฒน์ ตันมณี โดยมีเพื่อน ครู พี่เลี้ยง ในกิจกรรมนี้ด้วย  

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
16
2561
16-18 ต.ค. 61 “สะท้อนผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2561”
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 287
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,652
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 564,737