กิจกรรมเยี่ยมบ้าน60

29ก.ค.,5-6ส.ค.ุ60 ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จักกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เป็นการเเลกเปลี่ยน องค์ความรู้การช่วยเหลือเด็กออทิสติกและวางแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างเเท้จริง

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2,591
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 7,933
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 36,264
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 379,792
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit