“กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษ”

8ส.ค.60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษา (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษ มีนักเรียนจะหลายหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ารวม เช่น ร.ร.เทศบาลวัดกลาง(ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง),ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9,สมาคมผู้ปกครองออทิสติกจ.ขอนแก่นและ ร.ร.สาธิต มข. (ศูนย์วิจัยออทิสติก) นักเรียนได้ปฏิบัติทำงานศิลปะหลายอย่าง ได้แก่ วาดภาพระบายสีเก้าอี,วาดภาพระบายสีกระเป๋าผ้า, ศิลปะภาพย้อมสีเสื้อ เป็นต้น คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยครับ

 

กิจกรรม อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2,591
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 7,933
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 36,264
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 379,792
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit