“ร่วมประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน มรภ.อุบลฯ” 

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 11, 2018

9-10 มิ.ย. 2561ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูพัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ระบบ CCRPและE-PLC” ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซี่งปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษามาฝึกสอนที่ศูนย์วิจัยออทิสติกจำนวน 5 คน เป็นการประสานทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 34
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,014
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 4,796
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 549,921