“ร่วมประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน มรภ.อุบลฯ” 

โพสต์เมื่อ : กรกฎาคม 11, 2018

9-10 มิ.ย. 2561ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูพัฒนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ระบบ CCRPและE-PLC” ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซี่งปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษามาฝึกสอนที่ศูนย์วิจัยออทิสติกจำนวน 5 คน เป็นการประสานทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
16
2561
16-18 ต.ค. 61 “สะท้อนผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2561”
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 287
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,652
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 564,737