8ต.ค.61 “ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ คณะศึกษาศาสตร์ 2561”

โพสต์เมื่อ : ตุลาคม 8, 2018

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ขอแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดี กับผู้เกษียณ ประจำปี2561 ของคณะศึกษาศาสตร์ นี้ ซึ่งได้แก่ ผศ.ณัญพัชญ์  ผอ.พวงทอง  พูลเรือง, อนันต์ธีระกุล, รศ.ดร.สุวรี  ฤกษ์จารี,ดร.มงคล ดอนขวา, ดร.สันติ  วิจักขณาลักข์, ดร.กลมเกลียว  มาเวียง, ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์, ผศ.อนุพงษ์  ชุติธาดา,อ.ดร.ชาลิสา  โพธิ์นิ่มแดง, อ.ดร.อาคม  อึ่งพวง, อ.ปรีชา  บุญณโชติ, อ.ยุพารัตน์  คำใสสุข, อ.อรรณวร สุทธาวรัตน์,อ.อารี  จังสถิตกุล, นางคำแปน  โคตะมะ, นางทองจันทร์  ว่องไว ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดิี ด้วยเทอญ

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 45
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,967
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 8,222
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 570,958