31 ต.ค.61 “แนะนำตัวครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูเทอม2/61”

โพสต์เมื่อ : พฤศจิกายน 2, 2018

อาจารย์ชนาดา  อรศรี อาจารย์กายภาพบำบัด ของศูนย์วิจัยออทิสติกได้ แนะนำตัวหน้าเสาธง ให้นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง ฝ่ายประถมได้รู้จัก ซึ่งได้แนะนำตัวพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน และส่วนราชการต่างๆ ระหว่างการปฏฺิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่2/2561 นี้่

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
16
2561
16-18 ต.ค. 61 “สะท้อนผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2561”
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 287
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,652
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 564,737