31 ต.ค.61 “แนะนำตัวครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูเทอม2/61”

โพสต์เมื่อ : พฤศจิกายน 2, 2018

อาจารย์ชนาดา  อรศรี อาจารย์กายภาพบำบัด ของศูนย์วิจัยออทิสติกได้ แนะนำตัวหน้าเสาธง ให้นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง ฝ่ายประถมได้รู้จัก ซึ่งได้แนะนำตัวพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน และส่วนราชการต่างๆ ระหว่างการปฏฺิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่2/2561 นี้่

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 35
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,619
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,022
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 577,379