งานด้านการศึกษาพิเศษ เชิงรุก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางความร่วมมือผลิตนักศึกษาการศึกษาพิเศษ

10ส.ค.60″ คณะผู้บริหารร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) เข้าพบอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางความร่วมมือผลิตนักศึกษาการศึกษาพิเศษ
(MOU:Memorandum Of Understan ding) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษต่อไป ครั้งนี้ทางมร.นมได้ชม หน่วยฝึกทักษะอาชีพและการดำรงอิสระ Day Service Center(DSC)และศูนย์งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการDisability Support(DSS )ร่วมถึงพาชมร้านกาแฟเด็กพิเศษที่เปิดบริการจำหน่ายอีกด้วย

ข่าวสารอื่นๆ จากเรา

แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 2,591
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 7,933
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 36,264
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 379,792
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit